Domů Moto příslušenstvíOleje, kapaliny, sprejeKapalinyChladicí kapalina Motul Inugel expert 1L

Chladicí kapalina Motul Inugel expert 1L

Chladicí kapalina Motul Inugel expert 1L Motul Inugel Expert je celoroční chladicí kapalina s... více zde »
Kód produktu: 55MOT102927
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
249 Kč
205,79 Kč bez DPH
počet

Popis: Chladicí kapalina Motul Inugel expert 1L

Chladicí kapalina

Motul Inugel expert 1L

Motul Inugel Expert je celoroční chladicí kapalina s nemrznoucími účinky do -30°C pro dlouhodobé použití.

Vlastnosti:
Kapalina je bez ředění okamžitě připravena k použití. Je určena pro chladicí okruhy auto i motocyklových motorů s úzkými kanály. Schopna svou kapalností rychlého pohybu v systému zajistit účinné chlazení a ochranu motoru. Má vyšší bod varu, neobsahuje nitráty a aminy, má modrou barvu.

Specifikace:
ASTM D 3306/D 4985, BS6580, ANFOR NFR 15-601 SAE J 1034, DAIMLER-CRYSLER, MB 325 A, CHRYSLER MS 7170, BMW N 600 69,0 VW G 11 MAN 324 NF, PORSCHE 611 …

Balení:
1 litr


Standardní věty o nebezpečnosti :
H373 Může způsobit poškození orgánu při prodloužené nebo opakované expozici (ledviny) (požitím).

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Reakce :
P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování :
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.

Relevantní věty:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H360FD Může poškodit reprodukční schopnost. Může poškodit plod v těle matky.
H373 Může způsobit poškození orgánu při prodloužené nebo opakované expozici .


znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist