Čistič na ráfky Motul E3 Wheel clean

Moto příslušenství, Čistič na ráfkyMotul E3 Wheel cleanPo nanesení na ráfek efektivně rozpustí... více zde »
Kód produktu: 05MOT102998
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
179 Kč
147,93 Kč bez DPH
počet

Popis: Čistič na ráfky Motul E3 Wheel clean

Moto příslušenství, Čistič na ráfky

Motul E3 Wheel clean

Po nanesení na ráfek efektivně rozpustí mastnotu, olej i usazeniny brzdového prachu, aniž by poškodil barvu, lak či pneumatiky. Jednoduše obnovuje původní vzhled motocyklových, skútrových, cyklistických a jiných ráfků, a zároveň vytváří vysoký lesk.

Balení: 400 ml

Bezpečnostní pokyny:
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,METHYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Standardní věty o nebezpečnosti :
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence :
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem

Relevantní věty:
H300 Při požití může způsobit smrt.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist