Motul M3 Perfect leather

Moto příslušenství Motul Perfect leather Čistí, zvláčňuje a oživuje všechny typy kůže... více zde »
Kód produktu: 81MOT102994
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
189 Kč
156,20 Kč bez DPH
počet

Popis: Motul M3 Perfect leather

Moto příslušenství

Motul Perfect leather

Čistí, zvláčňuje a oživuje všechny typy kůže (kombinézy, rukavice, boty atd.).
Ochraňuje před vnějšími vlivy, nepromokavý efekt před deštěm. Prodlužuje životnost kůže.

Obsah: 250 ml


Bezpečnostní pokyny:
EUH208 Obsahuje TURPENTINE, OIL. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist