Odrezovač Forch Super 300ML

Vysoce kvalitní odrezovač se super rychlým účinkem.Rychle uvolňuje zarezlé šroubové spoje... více zde »
Kód produktu: C023590Z
Výrobce: Forch
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
249 Kč
205,79 Kč bez DPH
počet

Popis: Odrezovač Forch Super 300ML

Vysoce kvalitní odrezovač se super rychlým účinkem.
Rychle uvolňuje zarezlé šroubové spoje.
Proniká do sebetěsnějších závitů.
Předchází další korozi.
Působí vodoodpudivě, lze použít rovněž jako sprej na kontakty.
Vynikající zbytkové promazání.
Bez problémů odstraňuje skvrny od dehtu.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
H226 Hořlavá kapalina a páry.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H220 Extrémně hořlavý plyn.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist