Domů Moto příslušenstvíOleje, kapaliny, sprejeProstředky na čištěníOdstraňovač hmyzu a nečistot Motul E7 Insect remover

Odstraňovač hmyzu a nečistot Motul E7 Insect remover

Moto příslušenství, Odstraňovač hmyzu a nečistot Motul Insect remover Výborně odstraňuje stopy... více zde »
Kód produktu: 79MOT103002
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
169 Kč
139,67 Kč bez DPH
počet

Popis: Odstraňovač hmyzu a nečistot Motul E7 Insect remover

Moto příslušenství, Odstraňovač hmyzu a nečistot

Motul Insect remover

Výborně odstraňuje stopy po hmyzu a organické nečistoty (ptačí trus) na různých částech karosérie a kapotážích motocyklů. Umožňuje efektivní uvolnění špíny bez zanechání stop. Nekorozivní složení nenaruší povrch.

Použití:
Naneste na povrch v dostatečném množství, ponechte 1 až 2 minuty působit, a poté odstraňte měkkou a čistou textilií. Aplikujte na studený povrch, ne na slunci.

Balení: 400 ml.


Standardní věty o nebezpečnosti :
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,METHYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Relevantní věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H301 Toxický při požití.
H301 + H311 Toxický při požití a při styku s kůží.
H311 Toxický při styku s kůží.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist