Olej Motul 100 Motomix 2T 1L

Olej Motul 100 Motomix 2T 1L Olej pro dvoudobé motory, minerální Vlastnosti:Speciálně... více zde »
Kód produktu: 10MOTOMIX2T1L
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
199 Kč
164,46 Kč bez DPH
počet

Popis: Olej Motul 100 Motomix 2T 1L

Olej Motul 100 Motomix 2T 1L

Olej pro dvoudobé motory, minerální

Vlastnosti:
Speciálně formulován pro všechny dvoudobé motocykly vyžadující olej plnící specifikace výrobců.
Složení potlačující kouření, kompatibilita s katalyzátory. Použití pro vstřikování oleje nebo jako mix s benzínem.

Specifikace:
API: TC


Bezpečnostní pokyny:
EUH208 Obsahuje PHÉNATE D'ALKYLE RAMIFIÉ DE CALCIUM, MANNICH. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P103 Před použitím si prečtěte údaje na štítku.

Relevantní věty:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist