Domů Moto příslušenstvíOleje, kapaliny, sprejeOlejeOlej Motul 800 2T Road racing Factory Line 1L

Olej Motul 800 2T Road racing Factory Line 1L

Olej Motul 800 2T Road racing Factory Line 1L Motorový olej Motul Road racing 800 2T 1litr100%... více zde »
Kód produktu: 76MOT8002TRORE
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
479 Kč
395,87 Kč bez DPH
počet

Popis: Olej Motul 800 2T Road racing Factory Line 1L

Olej Motul 800 2T Road racing Factory Line 1L

Motorový olej Motul Road racing 800 2T 1litr
100% syntetický ester. olej - Road sport. motory.

Speciální tovární řada plně syntetického oleje pro závodní účely, vyrobený plně esterovou syntézou pro motocyklové rychlostní soutěže mistrovství světa.

Vlastnosti:

Vyroben na bázi rostlinných, biologicky odbouratelných surovin.

Je určen pro motory pracující ve vysokých otáčkových režimech, které mají být mazány směsí paliva a oleje.

Vykazuje extrémně vysoké mazací schopnosti prakticky bez tvoření jakýchkoliv úsad, bez pogumovávání součástek a zalepování přepouštěcích součástí výfuku.

Při přípravě směsi dodržujte poměr doporučený výrobcem motoru.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H360F Muže poškodit reprodukční schopnost.

H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.
EUH208 Může vyvolat alergickou reakci.


Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné:
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence:
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Odstraňování:
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/ regionálních/státních/ mezinárodních předpisů.

 

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist