Domů Moto příslušenstvíOleje, kapaliny, sprejeSprejeSprej k ošetření plastů Motul E5 Shine and Go

Sprej k ošetření plastů Motul E5 Shine and Go

Moto příslušenství, Sprej k ošetření plastů Motul Shine & Go Motul Shine & Go... více zde »
Kód produktu: 35MOTSHIGO79
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
249 Kč
205,79 Kč bez DPH
počet

Popis: Sprej k ošetření plastů Motul E5 Shine and Go

Moto příslušenství, Sprej k ošetření plastů Motul Shine & Go

Motul Shine & Go je přípravek k ošetření plastů motocyklů a skútrů

Vlastnosti:
Jednoduše ošetřuje a oživuje barvy plastových povrchů motocyklu, kapotáže, lakovaných dílů, blatníků i zpětných zrcátek. Zanechává dlouhodobý nelepivý ochranný film, který chrání povrch před prachem, špínou i hmyzem. Nezanechává žádné skvrny a je vhodný i na gumové části. Včasné použití Vám velmi usnadní následné mytí motocyklu.

Balení: 400 ml.


Bezpečnostní pokyny:
EUH208 Obsahuje (R)-P-MENTHA-1,8-DIENE. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH208 Obsahuje 1,2-BENZISOTHIAZOL-3 (2H)-ONE. Může vyvolat alergickou reakci.
EUH208 Obsahuje METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,METHYLISOTHIAZOLINONE. Může vyvolat alergickou reakci.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. 
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Relevantní věty:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H301 Toxický při požití.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H310 Při styku s kůží může způsobit smrt.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H330 Při vdechování může způsobit smrt.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist