Domů Moto oblečeníOblečení doplňkyPéče o oblečeníSprej na čištění Motul M1 Helmet Visor clean

Sprej na čištění Motul M1 Helmet Visor clean

Motul Helmet & Visor cleanVýborně odstraňuje hmyz z celé přilby. Vhodný i na všechny... více zde »
Kód produktu: 18MOT102992
Výrobce: Motul
Informace o dopravě
Skladová dostupnost: skladem
159 Kč
131,40 Kč bez DPH
počet

Popis: Sprej na čištění Motul M1 Helmet Visor clean

Motul Helmet & Visor clean

Výborně odstraňuje hmyz z celé přilby. Vhodný i na všechny druhy hledí (plexi). Má neutrální, neagresivní složení, které efektivně odstraňuje mastnou či suchou špínu bez poškození povrchu přilby. Nezanechává fleky.

Použití:
Naneste na vnějšek přilby a na hledí, chvíli počkejte a poté setřete měkkou, čistou textilií.

Obsah: 250 ml

 

Standardní věty o nebezpečnosti :
H226 Hořlavá kapalina a páry.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Všeobecné :
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Prevence :
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

Pokyny pro bezpečné zacházení - Skladování :
P403 + P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Relevantní věty:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

 

 

znacky

rsa

Street Racer

R-TECH

Revit

MT-helmets

Forma

T-SCHUL

ozone

rebel

heureka

TOPlist